PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ TVŮRČÍ PROGRAMÁTORSKÁ SOUTĚŽ

BALTAZAR '99

O NEJLEPŠÍ BALTAZAROVSKÉ PROGRAMY

  vyhlašuje : SGP Systems
  hlavní sponzor : CHG TOSHIBA
  spolupořadatel finále: Brněnské veletrhy a výstavy
  mediální partner : Česká televize


Soutěžní kategorie
Baltazar A - soutěžící do 16 let (včetně) Baltazar B - soutěžící nad 16 let

Ceny
Kategorie Baltazar A: 1. cena - barevný notebook TOSHIBA
Kategorie Baltazar B: 1. cena - barevný notebook TOSHIBA
Vítěz každé kategorie získá pro svou školu/DDM/klub pronájem SGP Baltazara 5.0 na školní rok 1999/2000.
Autoři prvních 500 zaslaných programů získají zdarma vstupenku na INVEX-COMPUTER '99.
Všichni semifinalisté budou moci vystavovat své programy po celou dobu veletrhu INVEX-COMPUTER '99.


Soutěžní pravidla

Soutěž není tématicky omezená, soutěžní programy mohou být na jakákoliv témata.
Autorem soutěžního programu může být jednotlivec nebo tým. Rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie (A, B) je věk nejstaršího člena týmu.
Každý soutěžící (tým) může do soutěže zaslat pouze 1 soutěžní program.
Autoři soutěžního programu ručí za původnost svého díla. Obrázky (hudba) mohou být použity pouze vlastní nebo dodané spolu se systémem SGP Baltazar. Nesmí být použity naskenované nebo jinak převzaté obrázky (hudba) bez písemného souhlasu majitele práv k tomuto obrázku (hudbě).
Soutěžní program musí být vytvořen v systémech SGP Baltazar 3.3 nebo SGP Baltazar 5.0.
Povinné soubory ke každému programu:

název.ID - textový soubor, který obsahuje: jméno autora, rodné číslo, adresu, telefon, školu, třídu a informaci, zda má autor Baltazara doma nebo ve škole. Součástí tohoto souboru musí být prohlášení autora(ů) o poskytnutí práv k šíření programu: "Firmu SGP Systems opravňuji k šíření programu ……. i k jeho úpravám". Dále je třeba písemně VÝSLOVNĚ UVÉST, zda smíme, či nesmíme zveřejnit zdrojový text programu (soubor .SGP)
název.TXT - textový soubor s krátkým a výstižným popisem programu a jeho ovládání - tento popis se také hodnotí jako součást programu (kódování češtiny - Latin2)
název.SGP - zdrojový text programu i se všemi případnými "include" soubory
název.B* - soubory s předměty (pokud program používá vlastní předměty)
název.S* - soubory se scénami (pokud program používá nějaké scény),
kde název je maximálně 8 znaků bez mezer a speciálních znaků (dle konvence MS-DOS).


Pozor!
Budeme vyhodnocovat jen ty programy, ke kterým budeme mít všechny soubory, včetně zdrojových textů. V opačném případě nebudeme moci vaše programy vyhodnotit!
Nepřijímáme ŽÁDNÉ .exe soubory!
Program musí jít spustit z libovolného adresáře, takže v příkazech NačtiScénu apod. používejte výhradně parametr "*\\" pro určení zdrojového adresáře, kde se má hledat soubor se scénou. Tedy například: NačtiScénu("*\\KALKUL.S01");
Soubory mohou být komprimovány pouze do souboru typu ZIP. Nesmí být samorozbalitelný!
Výše uvedené soubory zašlete na adresu SGP Systems buď e-mailem, nebo na disketě v samostatném adresáři.

Kritéria hodnocení soutěžních programů pro I. kolo - korespondenční
1. Originalita řešení (1-5 bodů)
2. Využitelnost (1-5 bodů)
3. Uživatelské rozhraní (1-5 bodů)
4. Grafické zpracování (1-5 bodů)
5. Dokumentace (1-5 bodů) - čistota strukturogramů, krátký a výstižný popis operací a podmínek, textový popis
Hodnotit budeme pouze "nekrvavé" programy.

Semifinále - presentační
Do semifinále soutěže postoupí autoři nejlepších 10 až 15 programů z každé kategorie (A, B).
Semifinalisté budou obhajovat svůj program na veřejnosti před porotou, sestávající ze semifinalistů druhé kategorie. První 3 soutěžní programy z každé katetegorie (A, B) postoupí do slavnostního finále.

Finále - presentační, slavnostní
První tři práce z každého semifinále (A, B) postoupí do finále. Finalisté budou obhajovat svůj program na veřejnosti před odbornou porotou. Odborná porota určí výsledné pořadí finalistů a celkového vítěze každé kategorie.
Po vyhlášení výsledků se uskuteční tisková konference, které se zúčastní přítomní novináři, Česka televize, finalisté soutěže a pořadatel soutěže.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

10. 9. 1999 uzávěrka korespondenčního kola BALTAZAR '99, SGP Systems
4. - 5. 10. 1999 Semifinále BALTAZAR '99, INVEX '99
8. 10. 1999 Finále BALTAZAR '99, předání cen, tisková konference, INVEX '99, Rotunda A


Soutěžní práce zasílejte na adresu:
SGP Systems, s.r.o.
soutěž Baltazar 99
L. Janáčka 180
686 01 Uherské Hradiště
dotazy: e-mail: soutez@baltazar.cz      aktuální informace: http://www.baltazar.cz/

V loňském finále BALTAZAR '98, zvítězili:
Michal Trna, Hranice (14 let), Rudolf Pazourek, Brno (36 let)

Vítězové kategorie A - do 16 let.

Vítězové kategorie B - nad 16 let.